Ekaristi Sabtu Khusus ADVEN, 22 DESEMBER 2018

Antifon Pembukaan – Mazmur 24: 7

 Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura,
dan lebarkanlah dirimu, hai gerbang abadi,
supaya masuklah Raja Mulia.

Pengantar

Dua orang wanita ditampilkan dalam bacaan, yaitu Hana dari Maria, yang dengan gembira bersujud kepada Tuhan. Hana telah mohon seorang putra yang akan dipersembahkan untuk melayani Bait Allah: kini ia membawa Samuel kecil ke Bait Allah di Silo. Dalam kidung Magnificat Maria mengungkapkapkan kebahagiaannya yang mendalam. Ia mengagumi kebesaran Allah. Allah yang mahakuasa dan mahamulia melaksanakan karya agung dalam hidup seorang wanita sederhana yang penuh iman.

Doa Pembukaan

Marilah bedoa:
Allah Bapa maha penyayang,
Engkau menaruh perhatian kepada nasib kami,
manusia yang terjerumus dalam perangkap maut.
Maka, Engkau mengutus Putra-Mu menebus kami.
Semoga kami mengimani penjelmaan-Nya
dengan tulus ikhlas,
dan dipersatukan dengan Dia, Penebus kami,
yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, ….

Bacaan Pertama – I Samuael 1:24-28
Hana berkaul, bila diperkenankan melahirkan seorang anak, maka anak itu akan diserahkan ke Bait Allah untuk mengabdi Tuhan seutuhnya. Hari ini Hana mau melepaskan kaulnya itu.

“Hana bersyukur atas kelahiran Samuel”

Pembacaan dari Kitab pertama Samuel:
Sekali peristiwa, setelah Samuel disapih oleh ibunya, Hana, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur tiga tahun, satu efa tepung dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, “Mohon bicara, Tuanku! Demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta dari pada-Nya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan; seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan.” Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan.

Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan – I Samuel 2: 1.4-5.6-7.8abcd

Ref: Hatiku bersukaria karena Tuhan, penyelamatku.

Masmur:
 Hatiku bersukacita karena Tuhan,
aku bermegah-megah kerena Allahku.
Mulutku mencemoohkan musuhku,
aku bersukacita karena pertolongan-Mu.

 Busur para pahlawan telah patah,
tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan.
Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah
tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat.
Orang yang mandul melahirkan tujuh anak,
tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu.

 Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan,
Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut
dan mengangkat dari sana.
Tuhan membuat miskin dan membuat kaya,
Ia merendahkan dan meninggikan juga.

 Ia menegakkan orang hina dari dalam debu,
dan mengangkat orang miskin dari lumpur,
untuk mendudukkan dia dari antara para bangsawan,
dan memberi dia kursi kehormatan.

BAIT PENGANTAR INJIL

S: Alleluya. U: Alleluya.
S: O Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru Gereja,
datanglah, dan selamatkanlah manusia yang Kaubentuk dari tanah.
U: Alleluya.

Bacaan Injil – Lukas 1: 46-56
Injil memuat kidung seorang ibu yang mengungkapkan rasa syukur ketika bertemu dengan saudarinya. “Aku mengagungkan Tuhan, sebab Ia berkenan memperhatikan hamba-Nya.” Sejak itu, umat mengulang-ulang puji syukur kepada Allah yang menganugerahkan Putra-Nya.

“Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku.”

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas:
Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata,
“Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan nama-Nya adalah kusus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya; Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah; Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa; Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.”

Kira-kira tiga bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan.

Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus

Doa Persembahan

Sambil mengharapkan kerelaan-Mu, ya Bapa,
kami datang membawa persembahan ke altar-Mu.
Semoga kami dibersihkan oleh rahmat-Mu
dan disucikan oleli ibadat yang kami selenggarakan.
Demi Kristus, ….

Antifon Komuni – Lukas 1:46.49

 Aku mengagungkanTuhan,
sebab perkasalah perbuatan tangan-Nya

Doa Sesudah Komuni

Marilah berdoa:
Allah Bapa mahakudus,
semoga kami dikuatkan
berkat sakramen yang kami sambut,
sehingga dapat menyongsong kedatangan Putra-Mu
dengan perihidup yang layak dan pantas
menerima kurnia yang membahagiakan.
Demi Kristus, ….


Tinggalkan Balasan