Ekaristi Sabtu 13 Juni 2020, St. Antonius dari Padua (imam dan pujangga Gereja, 1195-1231)

Antifon Pembukaan

Roh Tuhan menyertai aku. Aku diurapi-Nya
dan diutus mewartakan kabar gembira kepada kaum fakir miskin dan menghibur yang remuk redam.

Kata Pengantar

Antonius, seorang Fransiskan Portugis, dalam bahasa rakyat sering disebut sebagai “Penemu barang-barang hilang”. Mungkin ada benarnya juga; selama hidupnya ia kehilangan hidupnya sendiri, tak memperhitungkan dirinya dan semata-mata mencari kerajaan Allah demikian giatnya, sehingga ia meninggal pada usia masih cukup muda. Mula-mula ia mengurung diri, tetapi kemudian menjadi pengkotbah yang menyala-nyala dan disukai umat. Ia menghayati apa yang diwartakannya.

Doa Pembukaan

Marilah berdoa
Allah Bapa yang mahakuasa dan kekal, Santo Antonius, pengkotbah yang ulung itu, Kaaujadikan penolong dalam keperluan umat-Mu. Semoga berkat doa dan bantuannya di hadapan-Mu kami Kautopang dalam segala perjuangan guna menjalankan ajaran hidup Kristen. Demi Yesus Kristus, …

Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja (19:19-21)   
      
Pembacaan dari Kitab Pertama Raja-raja
“Elisa bersiap-siap lalu mengikuti Elia.”
Pada suatu ketika pergilah Elia menemui Elisa, putera Safat, yang sedang membajak dengan dua belas pasang lembu, dan dia sendiri mengendalikan yang kedua belas. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubah kepadanya. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata, “Perkenankanlah aku mencium ayah ibuku, lalu aku akan mengikuti Engkau.” Jawab Elia kepadanya, “Baiklah! Pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu.” Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api, dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Kemudian bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan do=g, 2/4, PS 840

Ref. Bahagia kuterikat pada Yahwe. Harapanku pada Allah Tuhanku.
Ayat. (Mzm 16:1-2a.5.7-8.9-10)
1. Jagalah aku, ya Allah, sebab pada-Mu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, “Engkaulah Tuhanku!” Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
2. Aku memuji Tuhan, yang telah memberi nasihat kepadaku, pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
3. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram; sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan.

Bait Pengantar Injil

Ref. Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku.
 
Ketegasan sikap menunjukkan ketaatan pada kehendak Allah. Sebaliknya, sikap yang mendua menjadi incaran si jahat. Waspadalah. ia senantiasa mengincar kita sebagai mangsanya.
 
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (5:33-37)

   
“Aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah.”
Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, “Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, ‘Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan’. Tetapi Aku berkata kepadamu, ‘Jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki-Nya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan: ya, jika tidak, hendaklah kalian katakan: tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.”
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.

Doa Persembahan

Allah Bapa yang luhur dan kuasa,
dengan rendah hati kami menghadap Engkau.
Persembahan kami unjukkkan untuk menghormati Santo Antonius yang telah memberi kesaksian tentang kekuasaan-Mu yang mulia. Semoga perayaan suci ini juga mendatangkan hasil penebusan bagi kami. Demi Kristus, …

Antifon Komuni

Aku akan menyertai kalian setiap hari sampai pada akhir dunia.

Doa Penutup

Marilah berdoa
Allah Bapa yang luhur dan kuasa,
kami telah dikuatkan dan santapan suci.
Semoga berkat doa dan teladan Santo Antonius kami tetap setia mengabdi Engkau dengan cinta kasih yang tak kenal lelah sehingga kami berguna bagi sesama.
Demi Kristus, …

Tinggalkan Balasan