Ekaristi SENIN BIASA XXXIV, 26 November 2018

Antifon Pembukaan – Mazmur 24:1-2

 Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya,
jagat dan semua yang diam di dalamnya.
Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan,
dan menegakkannya di atas sungai-sungai.

Pengantar

Memberi dari kelimpahan kita tidak sukar. Namun, sebenarnya kurang kristiani. Lebih dari itu yang dituntut Kristus. Ia memuji si janda, yang memberikan apa yang diperlukannya untuk hidup. Itulah yang dimaksud Santo Yohanes dalam tulisannya tentang mereka yang mengikuti Sang Anak Domba ke mana pun pergi-Nya. Yesuslah Anak Domba itu yang menyerahkan diri-Nya demi kebahagiaan manusia.

Doa Pembukaan

Marilah bedoa:
Allah Bapa kami yang mahakuasa,
kami mohon, jadikanlah kami kaya berkat sabda-Mu,
serta bersedia membagikan anugerah budi dan hati
kepada sesama demi Yesus Putra-Mu terkasih,
yang telah menyerahkan segalanya,
agar kami semua merasa bahagia.
Sebab Dialah Putra-Mu, ….

Bacaan I – Wahyu 14:1-3.4b-5
Semua orang akan dikumpulkan di Gunung Sion mengerumuni Sang Anak Domba, sebab mereka sudah mengikuti Kristus sampai ke mana saja tanpa syarat. Kini mereka akan ikut serta dalam kemuliaan Sang Anak Domba, sebab dengan penderitaan dan kematian mereka telah mengikuti-Nya mengurbankan segalanya.

Pada dahi mereka tertulis nama Anak Domba dan nama Bapa-Nya.

Pembacaan dari dari Kitab Wahyu:
Aku, Yohanes, melihat. Sungguh, Anak Domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus empat puluh empat ribu orang. Pada dahi mereka itu tertulis nama Anak Domba dan nama Bapa-Nya. Lalu aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu bunyinya seperti permainan kecapi.

Seratus empat puluh empat ribu orang itu menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk serta tua-tua. Tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain keseratus empat puluh empat ribu orang yang telah ditebus dari bumi.

Merekalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba ke mana saja Ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba. Dan di dalam mulut mereka tiada terdapat dusta: mereka tidak bercela.

Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.

Tanggapan – Mazmur 24:1-6

Ref: Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan.

Mazmur:
 Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya,
jagat dan semua yang diam di dalamnya.
Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan,
dan menegakkannya di atas sungai-sungai.

 Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan?
Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus?
Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan.

 Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan
dan keadilan dari Allah, penyelamatnya.
Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan,
yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub.

BAIT PENGANTAR INJIL Mat 24:42a.44

S: Alleluya. U: Alleluya.
S: Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah,
sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga.
U: Alleluya.

Bacaan Injil – Lukas 21:1-4
Pengikut Kristus dilarang berpegang teguh pada kekayaan, kekuasaan atau hasil karyanya. Janda miskin di dalam kutipan ini memberikan contohnya. Yang didermakan sijanda adalah yang diperlukannya sendiri untuk hidup, segala miliknya; padahal apa yang kita dermakan hanyalah sisanya.

Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti derma.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas:
Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu.

Maka Yesus berkata, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya.”

Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus

Doa Persiapan

Allah Bapa kami di surga,
kami mohon, tandailah kami dengan nama-Mu
dan berkatilah kami dengan daya kekuatan,
agar dapat berjalan di jalan Yesus,
Putra-Mu yang terurapi, Tuhan ….

Antifon Komuni – Wahyu 14:4b.5

 Merekalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba
ke mana pun Ia pergi.
Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung
bagi Allah dan bagi Anak Domba.
Dan dalam mulut mereka tidak terdapat dusta: mereka tidak bercela.

Doa Sesudah Komuni

Marilah berdoa:
Allah Bapa kami di surga,
kami bersyukur,
karena Engkau telah berkenan menyatakan diri kepada kami
dalam sabda dan perwujudan Yesus Putra Manusia.
Kami mohon,
semoga kami mematuhi Dia yang amat Kausayangi.
Sebab Dialah ….


Tinggalkan Balasan