“Percaya Kepada Allah” (Minggu, 25 Juni 2017)

Minggu, 25 Juni 2017
Rm 5 : 12-15, Mat 10 : 26-33

Percaya Kepada Allah

Kita mengakui allah sebagai Allah maha kuasa. allah berkuasa atas segala sesuatu dalam diri kita, termasuk kehidupan dan kematian kita. ia berkuasa untuk menghidupkan dan membinasakan kita. selain mahakuasa Allah juga mahabaik. Ia selalu memperhatikan kebutuhan kita, memperhatikan kehidupan kita. Ia tidak menghendaki atau membiarkan kita binasa. Ia menghendaki kita untuk memiliki hidup dan supaya kita hidup dalam kebenaran. maka kita diminta untuk selalu mengatakan kebenaran, tidak boleh melakukan kebohongan atau menutup-nutupi kesalahan.

Di negara kita indonesia tercinta ini ada sosok manusia yaitu Basuki Cahaya Purnama yang selalu menyuarakan kebenaran, namun banyak orang yang tidak menerima, dan ada juga yang menerima dengan baik. ia rela menerima apa yang ditimpakan kepadanya. ia mengatakan kebenaran demi menegakkan keadilan dan juga untuk memperbaiki negara kita yang memang sudah rusak oleh orang-orang tak bertanggungjawab. Pegorbanannya sangat luar biasa, sebab ia sangat berani dan mempunyai kepercayaan kepada Allah yang selalu menyertai dia dalam segala tindakan yang dia lakukan. dan juga ia tanpa ragu-ragu dan tidak malu mewartakan kebaikan. segalanya ia percayakan dan mengarahkan hidup kepadaNya bukan kepada yang lain. Ketika kita mempercayakan kepda yang lain. maka kita akan mengalami ketidaktentraman dalam hidup kita. Kita akan dirundung dan dihantui banyak hal sebab kita telah membelakangi Allah dan tidak percaya kepdaNya kmelainkan percaya kepada yang lain.

Hendaknya hidup kita selalu terarah kepda yang kuasa kepda yang mahabaik yaitu Allah sendiri. dengan tinggal bersama dengan Allah kita semakin dikuatkan dan kita tidak boleh takut terhadap segala ancaman yang menghalangi kita, mengganggu kita sebab kita mempunyai Allah yang mengatasi segalanya. Dengan percaya kepada Allah kita akan selalu dibawa disampingnya dan kita bersama-sama menikmati kerajaan Allah yang sudah disediakan bagi kita yang percaya.(Fr. Roy Basuki)

Tinggalkan Balasan