Rabu, 3 Januari 2018 Masa Natal

Antifon Pembukaan – Mazmur 118:26-27

 Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan.
Dialah Tuhan Allah yang menerangi kita.

Pengantar

Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang mau mendengarkan orang lain. Ketika bertemu dengan Yesus, ia tahu, “Inilah Putra Allah”. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Yohanes akan memberi kesaksian, “Kita ini anak-anak Allah.” Dua pewahyuan yang hebat ini kita terima dengan penuh rasa syukur dan kita berikan kesaksiannya dengan gembira, agar semakin banyak orang yang mau mendengarkan Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Putra Allah.

Doa Pembukaan

Marilah bedoa:
Allah Bapa yang mahabaik,
Putra-Mu yang tunggal
telah tampak sebagai manusia,
dan kami mengakui-Nya
sebagai seorang di antara kami.
Semoga hidup kami pun
dapat kami sesuaikan dengan hidup-Nya
berkat bantuan rahmat-Mu.
Sebab Dialah ….

Bacaan PERTAMA – I Yohanes 2:29-3:6
Iman itu mengubah manusia, menjadikan manusia putra dan putri Allah, dan ikut serta dalam kehidupan ilahi. Iman itu menjunjung manusia dan mengubah manusia menjadi berani melawan segala yang serba dosa.

“Setiap orang yang tetap berada dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi.”

Pembacaan dari Surat pertama Rasul Yohanes:
Anak-anakku terkasih, Jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari pada-Nya. Lihatlah, betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah.

Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepada-Nya, menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan diri-Nya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi; setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Kristus.

Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.

Tanggapan – Mazmur 98:1.3ed-4.5-6

Ref: Segala ujung bumi telah melihat keselamatan
yang datang dari Allah kita.

Masmur:
 Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,
sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib;
keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya,
oleh lengan-Nya yang kudus.

 Segala ujung bumi telah melihat keselamatan
yang datang dari Allah kita.
Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,
bergembiralah dan bermazmurlah!

 Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi,
dengan kecapi dan lagu merdu;
dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring,
bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan.

BAIT PENGANTAR INJIL Yoh 1:14.12b

S: Alleluya. U: Alleluya.
S: Firman telah menjadi manusia, dan diam di antara kita.
Semua orang yang menerima Dia, diberi-Nya kuasa menjadi anak-anak Allah.
U: Alleluya.

Bacaan Injil – Yohanes 1:29-34
Yohanes Pembaptis itu pemandu dari Perjanjian Lama menuju Perjanjian Baru. Bahkan, tidak hanya mewartakan kedatangan Mesias, tetapi malahan menunjukkan Dia. Memang, tugasnya memberi kesaksian, lalu mundur. Karya keselamatan harus diserahkan kepada Yesus.

“Lihatlah Anak domba Allah.”

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes:
Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, “Lihatlah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel.”

Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, “Aku melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atas-Nya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal Dia, tetapi Yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman: engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihat-Nya! Maka aku memberi kesaksian: Dia inilah Anak Allah!”

Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus

Doa Persembahan

Allah Bapa kami,
perkenankanlah kami
dalam roti anggur ini melihat Yesus,
Sang Anak Domba Allah.
Leburlah kiranya dosa kesalahan kami
dan buatlah kami rukun bersatu.
Demi Kristus, ….

Antifon Komuni – I Yohanes 1:2

 Hidup yang ada pada Bapa telah tampak kepada kita.

Doa Sesudah Komuni

Marilah berdoa:
Allah Bapa yang mahamurah hati,
Engkau membimbing umat-Mu
dengan pelbagai bantuan,
agar kami memperoleh rahmat
dari kemurahan hati-Mu
untuk hidup sekarang dan di masa mendatang.
Semoga dengan bantuan harta dunia,
kami lebih merindukan harta abadi.
Demi Kristus, ….

Tinggalkan Balasan