RABU BIASA VII, 18 Mei 2016

Antifon Pembukaan – Matius 5:3

 Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
sebab merekalah yang empunya kerajaan surga.

Pengantar

Yang dapat beramal baik tetapi melalaikannya, itu berbuat dosa. Suatu ukuran yang keras namun aman digariskan oleh Yakobus. Yesus menerangkan kapan kita berbuat baik. Orang berbuat baik kalau berbuat atas nama Yesus. Dan di sini satu-satunya pegangan yang aman ialah Roh Yesus.

Doa Pembukaan

Marilah bedoa:
Allah Bapa sumber kehidupan,
semoga kami selalu bersyukur kepada-Mu,
karena Engkau telah menganugerahkan hidup kepada kami.
Jadikanlah kami saksi cinta kasih-Mu kepada manusia
dan semoga cinta kasih-Mu itu menjiwai kami
dalam segala tingkah laku kami.
Demi Yesus Kristus, ….

Bacaan Pertama – Yakobus 4:13b-17
Perkara duniawi dapat berarti bila digunakan untuk melayani sesama, tetapi tiada artinya bila diusahakan begitu saja. Bahkan, jika tidak kita gunakan untuk orang lain, kita dapat berdosa. Beranikah kita menggunakan prinsip: Barangsiapa mampu berbuat baik, tetapi melalaikannya, itu berbuat dosa.

Apakah arti hidupmu? Seharusnya kalian berkata, jika Tuhan menghendakinya.

Pembacaan dari Surat Rasul Yakobus:
Saudara-saudara terkasih, ada di antara kalian yang berkata, “Hari ini atau esok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung.” Padahal kalian tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Seharusnya kalian berkata, “Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.” Tetapi sekarang kalian memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa.

Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan – Mazmur 49:2-3.6-7.8-10.2

Refren: Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
sebab merekalah yang empunya kerajaan surga.

Mazmur:
 Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian,
pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia,
baik yang hina maupun yang mulia,
baik yang kaya maupun yang miskin!

 Mengapa aku takut pada hari-hari celaka
pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku,
yang percaya akan harta bendanya,
dan memegahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka?

 Tidak seorang pun dapat membebaskan diri,
atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya!
Terlalu mahallah harga pembebasan nyawanya,
dan tidak terjangkau untuk selama-lamanya —
kalau ia ingin hidup abadi
dengan tidak melihat liang kubur.

 Sungguh, ia akan melihat:
orang-orang yang mempunyai hikmat itu mati,
orang-orang bodoh dan dungu pun semuanya binasa
dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain.

BAIT PENGANTAR INJIL Yoh 14:6

S: Alleluya. U: Alleluya.
S: Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan.
Tiada orang sampai kepada Bapa, tanpa melalui Aku.
U: Alleluya.

Bacaan Injil – Markus 9:38-40
Barangsiapa hidupnya dijiwai Roh, adalah murid Kristus sejati, meski mungkin tidak menyadari. Tiada orang atau golongan yang boleh merebut wewenang untuk memiliki Roh itu. Sebab Tuhan memberikan Roh-Nya seturut kehendak-Nya.

“Barangsiapa tidak menentang kalian, memihak kalian.”

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus:
Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, “Guru, kami melihat seorang yang bukan mengikut kita, mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita.” Tetapi Yesus berkata, “Janganlah kalian cegah dia! Sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku, dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barangsiapa tidak melawan kita, ia memihak kita.”

Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus

Doa Persembahan

Marilah berdoa:
Allah Bapa maharahim,
berkat roti anggur ini
bebaskanlah kami dari segala dosa.
Ciptakanlah baru dunia ini
seturut gambaran Yesus Putra-Mu,
Tuhan dan pengantara kami. ….

Antifon Komuni – Markus 9:39-40

 Tak seorang pun yang mengadakan mukjizat demi nama-Ku
dapat seketika itu juga mengumpat Aku.
Barangsiapa tidak melawan Aku, ia memihak Aku.

Doa Sesudah Komuni

Marilah berdoa:
Allah Bapa mahakuasa dan kekal,
kami bersyukur atas daya kekuatan yang tersimpan
dalam nama Putra-Mu.
Semoga hidup kami dikuasai-Nya,
dan kami lalu menjadi umat-Mu,
sedangkan Engkau Allah kami.
Demi Kristus, ….



Tinggalkan Balasan