Kamis Pekan Adven II, 10 Desember 2015

Antifon Pembukaan –

 Engkau sungguh dekat, ya Tuhan, dan segala jalan-Mu benar;
sejak dulu aku tahu dari sabda-Mu,
bahwa Engkau selalu besertaku.

Pengantar

Hari ini dan hari-hari berikut kita bertemu dengan Yohanes Pembaptis, nabi terakhir Perjanjian Lama yang paling agung. Dalam Injil, kita dengar dari Yesus sendiri pujian kepada nabi zaman baru ini. Tokoh ini dapat menjadi pembimbing kita dalam menghayati masa adven. Semoga pewartaannya membuka mata hati kita memandang cahaya Natal. Ajakannya mendorong kita untuk mengubah padang gurun menjadi firdaus.

Doa Pembukaan

Marilah bedoa:
Allah Bapa kami di surga,
gerakkanlah hati kami
untuk menyiapkan jalan bagi Putra-Mu yang tunggal.
Semoga berkat kedatangan-Nya
kami dapat mengabdi kepada-Mu
dengan hati yang murni.
Demi Yesus Kristus Putra-Mu, ….

Bacaan Pertama – Yesaya 41:13-20
“Jangan takut! Akulah yang menolongmu!” Di dalam cobaan yang dahsyat, Tuhan selalu mendampingi. Manusia berkuasa memindahkan gunung bila mengandalkan Tuhan. Dulu di padang gurun Tuhan selalu setia kepada umat-Nya. Selanjutnya Ia akan tetap memberikan keselamatan. Kelak akan dapat dipahami, mengapa segalanya itu diperbuat Tuhan.

Yang menebus engkau ialah Yang Mahakudus, Allah Israel.

Pembacaan dari Kitab Yesaya:
Aku ini Tuhan, Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, “Janganlah takut. Akulah yang menolong engkau.”

Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel! Akulah yang menolong engkau, demikianlah sabda Tuhan; dan yang menebus engkau ialah Yang Mahakudus, Allah Israel. Sesungguhnya, Aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya; bukit-bukit pun akan kaubuat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Mahakudus, Allah Israel.

Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka.

Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering.

Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murad dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Mahakudus, Allah Israel, yang menciptakannya.

Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.

Tanggapan – Mazmur 145:1.9-13b

Ref: Tuhan itu pengasih dan penyayang,
panjang sabar dan besar kasih setia-Nya.

Masmur:
 Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku,
aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya.
Tuhan itu baik kepada semua orang,
penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya.

 Segala yang Kaujadikan akan bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan,
dan orang-orang yang Kaukasihi akan memuji Engkau.
Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu,
dan akan membicarakan keperkasaan-Mu.

 Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu
kepada anak-anak manusia,
dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia.
Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi,
pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan.

BAIT PENGANTAR INJIL lh. Yes 45:8

S: Alleluya. U: Alleluya.
S: Hai langit, turunkanlah embunmu,
hai awan, hujankanlah keadilan.
Hai bumi, bukalah dirimu, dan tumbuhkanlah keselamatan.
U: Alleluya.

Bacaan Injil – Matius 11:11-15
Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan Tuhan, yang menghubungkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Siapakah Yohanes Pembaptis itu dan apakah tugasnya, dijelaskan oleh Yesus sendiri. Dialah yang dapat dikatakan nabi bungsu.

Tak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius:
Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, “Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam Kerajaan Surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, Kerajaan Surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat, bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barangsiapa bertelinga hendaklah ia mendengar!”

Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus

Doa Persembahan

Allah Bapa mahakudus,
semoga ibadat yang kami lakukan
dalam perjalanan ziarah di dunia ini
kelak dapat menjadi anugerah penebusan kekal.
Demi Kristus, ….

Antifon Komuni – lih. Titus 2:12-13

 Hendaklah kita hidup jujur dan saleh di dunia ini,
sambil menantikan dengan penuh harapan
kedatangan Tuhan yang membahagiakan.

Doa Sesudah Komuni

Marilah berdoa:
Allah Bapa maha pengasih,
semoga ibadat yang kami lakukan ini
membawa keselamatan bagi kami.
Kiranya Engkau mengajar kami
merindukan harta surgawi
di tengah suka duka dunia ini.
Demi Kristus, ….

Tinggalkan Balasan