Berita

Sabtu Pekan Biasa XXXI, 7 November 2015

Antifon Pembukaan – Roma 16:25  Terpujilah Allah yang berkuasa meneguhkan kalian menurut Injil yang kumaklumkan dan sesuai pewartaan Yesus Kristus. Pengantar Jika kita tidak jujur dalam mengelola milik orang lain, siapa yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Kejujuran yang dituntut dari kita ialah pengelolaan milik Tuhan. ‘Segala milik-ku. adalah …

Read More »

Jumat Pekan Biasa XXXI, 6 November 2015

Antifon Pembukaan – Mazmur 98:3cd.4  Segala ujung bumi telah melihat keselamatan karya Allah. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah! Pengantar Tuhan tidak hanya dulu menciptakan dunia, melainkan terus-menerus menciptakannya. Ciptaan itu diserahkan kepada manusia, yang menjadi wakil-wakil-Nya. Dengan demikian kita lebih memahami Injil, yang menampilkan akal …

Read More »

Kamis Pekan Biasa XXXI, 5 November 2015

Antifon Pembukaan – Roma 14:8  Jika kita hidup, kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati, kita mati bagi Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati, kita tetap milik Tuhan. Pengantar ‘Tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tiada seorang pun yang mati untuk dirinya …

Read More »

Peranan Koor dalam Liturgi (Gema November 2015)

Ketika di paroki-paroki telah menguat kesadaran tentang perlunya partisipasi aktif umat dalam berliturgi, koor atau kerap juga disebut paduan suara gerejani tidak akan pernah menghilang bahkan akan muncul lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh umat  -anak-anak, omk, dan dewasa-  akan berusaha untuk menunjukkan partisipasi aktifnya yang menjadikan liturgi semakin indah …

Read More »

Senin, 2 November 2015: Peringatan Arwah Semua Orang Beriman

Setelah kita merayakan pesta Semua Orang Kudus (1 November), maka pada hari ini secara khusus Gereja mengajak kita untuk berdoa bagi semua orang yang menantikan keselamatannya di tempat penyucian. Dengan penuh kerinduan mereka menantikan saat diperkenankan bergabung dengan Para Orang Kudus di surga. Secara khusus kita mengenangkan dan mendoakan kaum …

Read More »

Mengenakan Pakaian Putih: Renungan Minggu 1 November 2015

MENGENAKAN PAKAIAN PUTIH Hari Raya Semua Orang Kudus (1 November 2015) Why 7:2-4,9-14; 1Yoh 3:1-3, Mat 5:1-12a HARI INI Gereja merayakan pesta Semua Orang Kudus. Mereka semua diberi gelar “orang kudus” telah hidup berbahagia, bersatu dengan Tuhan. Mereka kini hidup dalam kemuliaan abadi, setelah berhasil “menang” dalam perjuangan hidup di …

Read More »

Sabtu Pekan Biasa XXX, 31 Oktober 2015

Antifon Pembukaan – Lukas 14:11  Barangsiapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barangsiapa merendahkan diri akan ditinggikan. Pengantar Kerendahan hati pun dapat kita timbulkan dari perhitungan kesombongan semu. Orang yang bertugas dapat juga mempunyai maksud-maksud sampingan. Boleh ikut serta, meski di tempat paling bawah, masih merupakan suatu kehormatan. Semoga kita …

Read More »

Kamis Pekan Biasa XXX, 29 Oktober 2015

Antifon Pembukaan – Roma 8:39  Makhluk mana pun takkan dapat memisahkan kita dari cinta kasih Allah, yang dinyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pengantar Tiada seorang pun yang dapat mencegah Kristus melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapa-Nya. Satu-satunya alasan yang memaksa Dia adalah cinta kasih Bapa-Nya terhadap manusia. Gambaran …

Read More »